כרטיסיית היכרות למצטרפים חדשים: 10 שיעורי פילאטיס מכשירים / אימונים פונקציונליים ב-500 ₪! 


פילאטיס

כמות שיעורים
מחיר
מחיר לשיעור

שיעורים קבוצתיים

היכרות65 ₪65 ₪
190 ₪90 ₪
161200 ₪75 ₪
322240 ₪70 ₪
48
3120 ₪
65 ₪

שיעורים פרטיים
היכרות200 ₪200 ₪
1230 ₪230 ₪
102100 ₪210 ₪
203800 ₪190 ₪

שיעורים בדואט
1150 ליחיד ₪150 ₪ ליחיד / 300 ₪ לזוג
101300 ₪ ליחיד130 ₪ ליחיד / 260 ₪ לזוג
202200 ₪ ליחיד110 ₪ ליחיד / 220 ₪ לזוגאימונים פונקציונליים
כמות שיעוריםמחירמחיר לשיעור

שיעורים קבוצתיים
165 ₪65 ₪
10500 ₪50 ₪

שיעורים פרטיים
היכרות130 ₪130 ₪
1170 ₪170 ₪
101500 ₪150 ₪